Zgłoszenie działania niepożądanego

Formularz należy wydrukować, wpisać wszystkie posiadane informacje dotyczące działania niepożądanego, w przypadku gdy zgłaszającym jest lekarz lub farmaceuta prosimy o podpisanie i opieczętowanie.

Zgłoszenie można wysłać na adres pocztowy, faksem lub e-mailem:

Dział ds. Medycznych
Bausch Health Poland sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
faks: + 48 44 789 00 36
e-mail: dzialania.niepozadane@valeant.com

Można również zgłosić działanie niepożądane telefonicznie:

+ 48 724 182 068

Pacjenci mogą również zgłaszać działania niepożądane bezpośrednio do lekarza prowadzącego.

Informacje dla pacjenta odnośnie zgłaszania działań niepożądanych

BAUSCHHEALTH COMPANIES INCBausch Health PolandSP. Z O.O.Produkcja kontraktowa