Kontakt

ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
e-mail: ICN_Polfa@valeant.com
Tel.: +48 17 865 51 00
Fax: +48 17 862 46 18

KRS 0000085122, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Regon: 690312268 NIP: 813 02 67 131
kapitał zakładowy: 83.971.520 PLN w pełni opłacony
Bank CITI Handlowy nr 91 1030 1250 0000 0000 0904 9201  

Bausch Health Poland sp. z o.o.. (dawniej Valeant Pharma Poland sp. z o.o.)

ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
Tel.: +48 17 865 51 00
Fax: +48 17 862 46 18

KRS 00000669695, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Regon: 180935403, NIP: 8133676203
kapitał zakładowy: 29.970 000 PLN w pełni opłacony
rachunek bankowy: Bank Handlowy 13 1030 1508 0000 0008 1663 4008

Adres do korespondencji - biuro w Warszawie Bausch Health Poland sp. z o.o.:

ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Tel.: +48 22 627 28 88
Fax: +48 22 627 28 89

Adres e-mail, na który można zgłaszać reklamacje:

reklamacje@bauschhealth.com

Adres e-mail, na który można zgłaszać działania niepożądane:

dzialania.niepozadane@bauschhealth.com

Zgłoszenie działania niepożądanego

Dział Obsługi Klienta:

tel. +32 732 57 00, 801 080 023

BAUSCHHEALTH COMPANIES INCBausch Health PolandSP. Z O.O.Produkcja kontraktowa