Rekrutacja

Rekrutacja to bardzo ważny dla nas proces. Są to spotkania, w których możemy zweryfikować nasze potrzeby z oczekiwaniami kandydata. Jest to czas, w którym dokładamy starań, aby jak najlepiej poznać kandydatów do pracy i podjąć właściwą decyzję dla obu stron. Tylko takie podejście daje szansę na długą i udaną współpracę. Cały proces może przebiegać różnie w zależności od specyfiki danego stanowiska. Najczęściej jednak obywa się w trzech etapach.

Etap Pierwszy
To moment, kiedy przyglądamy się nadesłanej przez Ciebie aplikacji. Weryfikujemy informacje w niej zawarte pod kątem zdefiniowanych przez nas wymagań. Zwracamy uwagę na Twoje wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie, a także motywację do podjęcia pracy w ICN Polfa Rzeszów S.A..

Etap Drugi
To spotkanie z bezpośrednim Kierownikiem,  z którym chciałbyś pracować. Rozmowa pozwoli na uzupełnienie informacji, które  zostały zawarte w CV i liście motywacyjnym oraz poznanie Ciebie, Twoich możliwości i oczekiwań. Będziesz też mógł dowiedzieć się więcej na temat stanowiska, na które aplikujesz i obowiązków z nim związanych. Gdy rozmowa wypadnie pozytywnie zaprosimy Cię do kolejnego etapu.

Etap Trzeci
Tu spotkasz się z Kierownictwem wyższego szczebla oraz przedstawicielem HR-u. Ten etap ma na celu jeszcze lepsze poznanie Twojej kandydatury, tak, aby po naszej wspólnej konsultacji podjąć najwłaściwszą decyzję. Jeśli w całym procesie zostanie wyłoniona Twoja osoba, zaproponujemy Ci podpisanie umowy i dołączysz do naszego zespołu.

Jeśli jesteś gotów na ekscytującą podróż w przyjaznym gronie ludzi z pasją, zgłoś swoją kandydaturę.

Kwestionariusz Personalny

BAUSCHHEALTH COMPANIES INCBausch Health PolandSP. Z O.O.Produkcja kontraktowa