Misja i cele firmy

ICN Polfa Rzeszów S.A. jest częścią międzynarodowego koncernu Bausch Health Companies Inc (dawniej Valeant Pharmaceuticals International, Inc) (bauschhealth.com), który pracuje na rzecz ochrony zdrowia ludzi na całym świecie. Należy do grona wiodących producentów leków w Polsce. Działalność handlową w zakresie obrotu lekami wytwarzanymi przez ICN Polfa Rzeszów S.A. prowadzi Bausch Health Poland sp. z o.o. (dawniej Valeant Pharma Poland sp. z o.o.).

Misja firmy:

Lider w działaniach na rzecz opieki zdrowotnej ludzi.

Cele firmy:

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW – naszym celem jest dostarczanie pacjentom leków o najwyższej jakości i skuteczności terapeutycznej.

NASTAWIENIE NA KLIENTA – naszym celem jest produkowanie farmaceutyków oraz świadczenie profesjonalnych usług w pełni zaspokajających oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

SILNA POZYCJA FINANSOWA – naszym celem jest zapewnienie dobrej kondycji finansowej firmy, warunkującej jej ciągły harmonijny i dynamiczny rozwój.

DOBRY PRACODAWCA – naszym celem jest zapewnienie najlepszych warunków zatrudniania i rozwoju osobistego pracowników. Opieka nad rodzinami zatrudnionych oraz emerytowanymi pracownikami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA – naszym celem jest firma etyczna, wrażliwa na potrzeby i problemy człowieka, jego środowiska, w odniesieniu do społeczności regionalnych i globalnych.

BAUSCHHEALTH COMPANIES INCBausch Health PolandSP. Z O.O.Produkcja kontraktowa